Saigon Star’s Vermicelli Combo    9.95
Chargrilled shrimp, chicken, pork and crispy egg rolls
Bún chả giò tôm thịt gà
nướng

Char-grilled Rib Eye Beef or Shrimp    9.25
Bún tôm hoặc bò 
nướng

Crispy Egg rolls    8.95
Bún chả gìo

Char-grilled Pork or Chicken    9.00
Bún thịt hoặc gà 
nướng

Spicy Lemongrass Chicken or Beef    10.50
Bún gà hoặc bò xào
xả ớt


 Crispy Egg rolls & Char-grilled Pork or Chicken    10.00
Bún chả giò thịt hoặc 
nướng

Char-grilled Shrimp & Pork or Chicken or Rib Eye Beef    9.75
Bún tôm thịt hoặc bò 
nướng   

Crispy Egg rolls & Char-grilled Shrimp or Rib Eye Beef    10.50
Bún chả giò hoặc bò 
nướng

Char-grilled Sugarcane Shrimp & Pork or Chicken or Rib Eye Beef    10.50
Bún chạo tôm và thịt hoặc gà hoặc bò 
nướng

ice Vermicelli

r

10450 FRIARS RD. SUITE E

SAN DIEGO, CA 92120

(619) 640-2985

MON - SUN 10:30AM–9:30PM

  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Yelp Social Icon
  • Instagram Social Icon